ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

งานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษารุ่น 49-50 วันที่ 27 พ.ย. 2021 ณ พระคริสตธรรมเพ็นเทคอส Graduate ceremony class of 49-50

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.