:: คุณสมบัติของนักศึกษา ::

คุณสมบัติของนักศึกษาในทุกหลักสูตร
1. เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ รับบัพติสมาในน้ำมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
2. เป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น มีความประพฤติเรียบร้อยโดยการรับรองของศิษยาภิบาล
3. ยินดีปฎิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
หลักสูตรระดับโท 1 ปี
นักศึกษาจะต้องจบพระคริสตธรรม และมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับโท 2 ปี
นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับตรี 4 ปี
นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาสายสามัญ ม.6 หรือเทียบเท่า 

หลักสูตรการศึุกษาทางไกล (คริสตศาสตร์ศึกษาตรี) 3.5 ปี

นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาสายสามัญ ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรพันธกรคริสตจักร 1 ปี
นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาสายสามัญ ม.6 หรือเทียบเท่า

 

3 Comments

  1. Pingback: bangla choti golpo

  2. Pingback: buybacklinkscheap.com pussy fuck

  3. Pingback: Free Gifts

ใส่ความเห็น