ข่าวสารและกิจกรรม

นศ.พพท.ร่วมนมัสการที่นิเวศอธิษฐานคริสตจักรสดุดี วันที่ 24 พ.ย.2020

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่การเรียนในเทอม 2 /2020

พพท.ร่วมกับ PAOC GlobalEd และ Summit Pacific College, Canada เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตร1ปี เรียนภาคค่ำที่สถาบันหรือonline สาขา ผู้นำคริสตจักรหรือองค์การ เรียนวันที่ 7-11 ต.ค. 2019 นี้ สอบถามและสมัครด่วน ภายใน 20 ก.ย.นี้
สำหรับพี่น้องทุกท่านที่สนใจการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรภาคภาษาอังกฤษ สาขา หลักการเป็นผู้นำในคริสตจักรและองค์กร เป็นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร หากพี่น้องสนใจสมารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลติดต่อตามโปสเตอร์นี้

โครงการสร้างลิฟท์เพื่อ พพท.

       พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย ร่วมกับ องค์การพระกิตตุคณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างลิฟท์สำหรับอาคารทั้งสอง และเพื่อประโยชน์ของพี่น้องจำนวนมาก ในอนาคต ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และเพื่องานของพระเจ้าจะได้รับเกียรติ 

        พี่น้องสามารถมีส่วนร่วมสำหรับการถวาย ท่านสามารถถวายได้ที่ 


พ.ส.ท. 130-4-46517-0 ธ.กรุงเทพ บางนา

โอนแล้วโปรดโทรแจ้ง คุณมณทิชา 081-3016752


พระคริสต์ธรรมเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ป.ตรี ป.โท และ C.Min
สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ห้องธุรการ พระคริสตธรรมฯ
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอส 
“Mission 2019”

ทางสถาบันจัดทริปมิชชั่น
เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่สู่งานรับใช้พระเจ้า
และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถาบัน 
ให้พี่น้องได้เข้าถึงสถาบันง่ายขึ้น

ในวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 
ร่วมรับใช้ยังคริสตจักรในเขตพื้นที่
จ.กาญจนบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.อุทัยธานี
จ.นครสวรรค์
จ.พระนครศรีอยุธยา

ทริปครั้งนี้ มีนักศึกษาร่วมทีม 10คน 
โดย อ.อานุภาพ พฤกษะวัน อาจารย์ฝ่ายปกครอง
เป็นผู้นำทีมมิชชั่นครั้งนี้

…โปรดอธิษฐานเผื่อเราสำหรับทริปครั้งนี้…