:: ขั้นตอนในการสมัคร ::

ขั้นตอนการสมัคร
1. ซื้อใบสมัคร
2. เขียนใบสมัครและหลักฐานต่างๆ
3. สอบข้อเขียน
4. สอบสัมภาษณ์
5. ฟังผลการสอบ
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. วุฒิการศึกษา
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
7. ใบรับรองความประพฤติผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน
8. คำรับรองสัญญาทุนการศึกษา
9. คำพยานส่วนตัว โดยละเอียด
10. ใบแจ้งผลการเรียน (สำหรับผู้ที่เคยเรียนพระคัมภีร์ระดับตรีมาแล้ว)
11. ใบรับรองจากคริสตจักร
ซื้อใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งเงิน 100 บาท เป็นค่าใบสมัครมาทางธนาณัติ
สั่งจ่ายไปรษณีย์อุดมสุข ตู้ป.ณ. 2 กทม. 10261

13 Comments

 1. Pingback: bangla choti golpo

 2. Pingback: bangla choty

 3. Pingback: levitra

 4. Pingback: Free Gifts

 5. Pingback: antarvasna

 6. Pingback: verify paypal

 7. Pingback: antarvasna

 8. Pingback: tamil sex story

 9. Pingback: sunny leone

 10. Pingback: naked celebs

 11. Pingback: sexy girl

 12. Pingback: thai sex story

 13. Pingback: قصص جنس

ใส่ความเห็น